Profesori iz Bahreina posjetili IUS

U četvrtak, 8. septembra 2016. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu posjetili su profesori iz Bahreina i osnivači Internacionalnog instituta za inspirativnu ekonomiju. Grupa od 20 profesora u sklopu sedmodnevnog programa u saradnji sa državnim univerzitetom i UN agencijom, izrazili su želju posjetiti Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Profesori i eksperti na Forumu žele predstaviti svijetu da mladi, ukoliko im se pruži prilika, mogu inspirirati društvo sa minimalnim resursima.

Profesori koji su posjetili IUS su: Afaf Al-Othman, Dr. Dunya Ahmed- ekonomski ekspert, Chet W. Sisk- ekspert liderstva, Suher Almundi –expert psihilogije i medija, Dr. Akbar Jafari –Ekonomski ekspert, Dr Mohamed Buheji-expert menadžmenta,Ashwaq BuAli, Ms. Ediola Pshollari – Generalni sekterat svjetske skupštine mladih, Dr. Rabeh Morar prof- ekonomije , Jasmina Tevsic-ekonomski ekspert, Prof. Jasmina Ibrahimpašić- ekonomski ekspert, Prof. Azra Bećiraj, Prof. Halid Makić- Šef organizacionog odbora za mlade,Arrabela Music, Ikbala Makic, Emina Gradinović, Siddiqa Al-Namlaiti, Fadela Al-Hatmi, Salman Khalid, Hamad Khalid, Fikret Draganović- Direktor Merhameta, Meliha Rifatbegović-Direktor Nahle, Zineta Horozović-Osnivač i direktor edukacije za žene, prof-Amela Colo –mentor, Aida Džaferović-mentor, Džalila Muharemagić-mentor, Sharra Ibrahim, Ahmed Fadhul, Marva Abdul Alslam,Muhammed Almoathen, Jehan Sater, Layla Hermis.

Van. prof. dr. Senad Bušatlić pozdravio je prisutne i održao kratko predavanje o viziji i misiji ovog univerziteta, ali i programima koje ovaj univerzitet nudi. On je, također, naglasio je da je IUS institucija koja promoviše više od akademskih vrijednosti jer mi spajamo znanje i praksu, te učimo naše studente kako da budu pozitivna promjena u društvu.

Zahvaljujemo se profesorima i ekspertima na posjeti našeg univerziteta u nadi da ćemo biti dobri saradnici za kratke treninge studenata IUS-a, upoznati se sa načinom stvaranja inovativnih ideja, posebno u ekonomiji i biznisu ili bilo kojoj drugoj inspirativnoj tački.

Top