Profesori IUS-a prisustvovali završnoj istraživačkoj konferenciji "Naslijeđe u ratu u regiji Mediterana"

Vanr. prof. dr. Aliye F. Mataracı, šefica odsjeka društvenih i političkih nauka i dr. Gorčin Dizdar prisustvovali su završnoj konferenciji dvogodišnjeg istraživačkog programa "Naslijeđe u ratu u regiji Mediterana" u Bejrutu od 29. do 30. juna 2017. godine. Međunarodnu konferenciju je organizirao Odsjek za savremene studije pri Francuskom institutu za Bliski istok, u saradnji sa Institutom za likovne umjetnosti Libanskog univeziteta, te uz podršku Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Ova komparativna i multidisciplinarna konferencija prezentirala je rezultate dvogodišnjeg istraživačkog programa na tri glavne teme. Prva tema je bila: 'Symbolic heritage and memorial narratives: from fieldwork to museums'. Naziv druge teme je bio: 'Of territorialization and powers: between urban renewal, spacial manipulation and appropriation strategies', a naziv treće teme: 'Heritage-making as reconstruction? Limits and potentials'. Govornici su bili članovi multidisciplinarnog tima uključeni u analizu podataka sa terena, i proizvodnju vizuelnih materijala i baza podataka, kako bi se ponovo procijenili dugoročni efekti konflikata na temu naslijeđa. Konferencija je imala za cilj doprinijeti boljem razumijevanju rizika po naslijeđe u kritičnim situacijama i naglasiti političku, kulturnu i durštvenu dezinegraciju koja prati fizičko uništenje.

Glavni cilj dvogodišnjeg istraživačkog programa "Naslijeđe u ratu u regiji Mediterana" (2015-2017) bio je procijeniti teme i kritična pitanja koja se odnose na naslijeđe posebno u vrijeme i u zonama konflikta, naročito u smislu indetiteta i moći. Istraživački program rezultirao je značajnim doprinosom ovom polju kroz svoju prvobitnu radionicu koju je organizirala dr. Aliye F. Mataracı u saradnji sa dr. Caecilia Pieri, šeficom Observatorie Urbain, Ifpo-Beirut, na IUS-u u Sarajevu od 11.-13. jula 2015. godine (https://news.ius.edu.ba/news/workshop-topic-heritage-war-mediterranean-region). Druga radionica organizirana je u Istanbulu 2016. godine, za kojom je uslijedila završna konferencija u Bejrutu od 29.-30 jula 2017. godine. Sadržaji ove međunarodne konferencije bit će objavljeni najkasnije do kraja 2017. godine. Istraživački program je takođe obezbijedio grantove mladim istraživačima: Viša asistentica  Lejla Dizdarević kao saradnik Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu dobila je grant za svoj rad pod naslovom "Naslijeđe kao podsjetnik na rat; Obilazak Sarajeva" dok je Emir Isović kandidat za grant za svoj vizuelni doprinos istraživačkom programu pod nazivom "Ilustrovana mapa štete na sakralnim objektima u Sarajevu tokom opsade od 1992-95 godine". Kratki opis istraživačkog programa Dr. Aliye F. Mataracı i mladih istraživača može se naći na kratkom videu, dostupnom na https://www.youtube.com/watch?v=gN_U3aCpH1s.

Top