Profesori i studenti sa IUS-a na seminaru ACRYRED

ACRYRED Seminar

Deset studenata sa studijskog programa Genetika i bioinženjering, u pratnji van. prof. dr. Altijane Hromić-Jahjefendić, te studijskih programa Ekonomija i Menadžment, u pratnji van. prof. dr. Emila Knezovića i doc. dr. Azre Bičo, posjetilo je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci, 3. i 4. novembra 2023. godine. Posjeta je bila dio ACRYRED radionice, koju je djelimično podržao projekat DeepGreenInno.

Tokom ACRYRED radionice, pet studenata s programa Genetika i bioinženjering su imali jedinstvenu priliku stjecanja praktičnog iskustva u izolaciji akrilamida. Ovo praktično iskustvo omogućilo im je dublje razumijevanje tehnika i postupaka koji su dio procese razdvajanja i pročišćavanja akrilamida, ključnog sastojka u raznim molekularno-biološkim i biohemijskim eksperimentima. Studenti su kroz ovu radionicu ne samo unaprijedili svoje laboratorijske vještine nego i stekli uvid u značaj akrilamida u istraživanjima genetike i bioinženjeringa, čime su dodatno obogatili svoje akademske i praktične spoznaje u tom području. Osim toga, van. prof. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić je održala prezentaciju o utjecaju akrilamida na razvoj raka.

U okviru istog seminara, studenti programa Ekonomija i Menadžment su imali priliku posjetiti Privrednu komoru Republike Srpske, gdje su se upoznali s općim aspektom djelovanja Komore, saradnjom i standardizacijom praksi na nacionalnom nivou kao dijelom paketa integracije u EU. Nadalje, kao dio posjeta laboratorijima, upoznali su se s različitim načinima finansiranja projekata i opreme te kako se rezultati prirodne nauke mogu materijalizirati u poslovnom okruženju.

Projekt DeepGreenInno nastavlja sa nacionalnom radionicom na IUS-u 14. i 15. novembra 2023. godine

Share