Prof. dr. Joseph Lough
 

Profesor Joseph Lough posjetio IUS

Profesor Joseph Lough sa Univerziteta California, Berkeley je 21. aprila, 2014. godine održao predavanje pod nazivom "Globalna ekonomija u socijalnom i historijskom kontekstu". Prof. dr. Lough je svoje predavanje započeo sa pitanjem, ‘’Ko je sljedeća svjetska supersila?

On je zatim predstavio svoje teorije o uzrocima i posljedicama četiri faze akumulacije kapitala u svijetu, počevši od bankara iz Genove u 16. Vijeku, pa sve do Američke akumulacije kapitala u 20. vijeku. Njegovi istraživački interesi uključuju oblasti klasične grčke teorije politike i ekonomije i historije društvene teorije.

Profesor Joseph Lough je autor knjige "Max Weber i upornost religije: kapitalizma, društvene teorije i uzvišenog" (2006). Trenutno je zaokupljen na studiji istražujući upotrebe i zloupotrebe Aristotelovog djela ‘’Kategorije’’ u američkoj političkoj teoriji i praksi.

Top