Prilike za saradnju sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu: Dvojne diplome, akademska razmjena, razmjena znanja, projekti, i inkubacije

Prof. dr. Mehmet Karaca, rektor Tehničkog univerziteta u Istanbulu (ITU), održao je 22. januara 2019. godine predavanje za studente i osoblje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), pod nazivom: „Univerziteti u 21. stoljeću“. Govorio je o tome kako su se univerziteti transformisali od 19. stoljeća i obznanio nekoliko odličnih prilika u sklopu saradnje, gdje akademsko osoblje IUS-a, studenti i univerzitet u cjelini mogu imati veliku korist. Ove prilike dolaze istovremeno sa dvojnim diplomama između IUS-a i ITU-a. Uspjeh tekuće suradnje koja uključuje studije sa dvojnim diplomama iz elektrotehnike, mašinstva, ekonomije i arhitekture, također može biti prekretnica za buduću suradnju.

Rektor Karaca je svoje predavanje započeo, kako je rekao: „njegovim ličnim stavom kao bivšeg dekana fakulteta, prorektora, a sada rektora ITU-a, o tome kako se univerziteti mijenjaju i transformišu i što će se dešavati u budućnosti“. On je rekao da su savremene i popularne teme u visokom obrazovanju: proizvodnja novih znanja i informacija, naučno-tehnološke inovacije i preduzetništvo, društvena odgovornost, globalna svijest i konkurencija, itd. Također, dao je i svoje viđenje toga na što se univerziteti u 21. stoljeću sve trebaju fokusirati: na obrazovanje, istraživanje i eksploataciju znanja, ali i inovacije. Drugi deo njegovog predavanja bio je posvećen prezentaciji naučnog i tehnološkog parka ITU-a, njegovoj organizaciji i ekosistemu.

Pred kraj svog predavanja, rektor Karaca je objavio nove prilike koje ITU nudi studentima i osoblju IUS-a. Prije svega, pet studenata IUS-a će dobiti stipendije za ljetnju školu na ITU-u u 2019. godini. Drugo, on je najavio da će se pokrenuti studiji sa dvojnim diplomama iz oblasti arhitekture, elektrotehnike, strojarstva i ekonomije. Treće, rektor Karaca je najavio da će ITU finansijski podržati neke projekte u istraživanju (počevši od 5000 $). I na kraju, najavio je spremnost da prenese "know-how" na IUS sa ciljem da se pokrene univerzitetski inkubator za startupe.

Tokom sesije pitanja i odgovora koja je uslijedila nakon predavanja, predsjednik Upravnog odbora IUS-a prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya rekao je: „Mi zaista cijenimo ovaj doprinos. Ovo je jedan od koraka koji se moraju poduzeti da se prilagodimo okruženju koje se stalno mijenja. Veoma je kratko pomenuto u predavanju, da ako se ne prilagodite promenljivim uslovima, ne možete da opstanete.” Rektor IUS-a prof. dr. Ahmet Yıldırım takođe je zahvalio gostima iz ITU-a na ovim prilikama i rekao da sada akademsko osoblje IUS-a i studenti imaju odgovornost da ih iskoriste jako pažljivo, u svrhu transformacije i kontinuiteta IUS-a.

Nakon sesije pitanja i odgovora, delegacije IUS-a i ITU-a uputile su se na sastanak u prostoriji senata.

Top