Prikupljanje sredstava za pomoć djeci u Žepi

Sa željom da se pomogne učenicima osnovne škole u Žepi, osoblje IUS-ovog Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka organiziralo je dobrotvorni ručak kako bi se prikupila potrebna novčana sredstva. Ručak, koji je održan u srijedu, 8. februara 2011. godine, pripremila je gđa Sadina Gagula-Palalić. Sav prikupljeni novac bit će predan djeci iz Žepe u petak, 11. februara 2011. godine.

Fakultet je zahvalan za sve buduće donacije IUS-ovog osoblja i studenata, koje će povratničkoj djeci u Republici Srpskoj omogućiti bolji život.

Top