Predstavnik IUS-a na drvno-tehnološkoj konferenciji „Sarajevo Wood Days 5“

conference

Peta po redu Međunarodna drvno-tehnološka konferencija“Sarajevo Wood Days 5”, u organizaciji Drvnog klastera BiH “Namještaj i drvo”, a uz podršku EU4Business projekta koji podržava Evropska unija, je održana 2-3. novembra 2023. godine u Sarajevu. Doc. dr. Ismar Alagić sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) je učestvovao na konferenciji kao panelista na panelu „Stanje u sektoru drvne industrije – Situacija u sektoru sa posebnim osvrtom na tržište rada i potrebe za novim oblicima obrazovanja”.

Prof. Alagić je predstavio rezultate ličnog istraživanja kada je riječ o stanju kvalifikovane radne snage i dostignutom tehnološkom nivou kod firmi iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namješataja na prostoru Bosne i Hercegovine. Rezultati provedenog istraživanja su prihvaćeni od strane učesnika konferencije te potakli brojne diskusije o daljnjim koracima na razvoju drvne industrije u Bosni i Hercegovini. Konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika firmi i institucija, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regiona. Brojne firme učesnice su izlagale u okviru Sajma privrede koji se istovremeno održavao u Centru Skenderija, gdje su predstavili svoje proizvode i kapacitete široj javnosti.

Share