IUS representatives took part in HEA training
 

Predstavnici IUS-a učestvovali u programu HEA obuke

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u Bosni i Hercegovini (HEA) organizirala je program obuke za nove HEA stručnjake u Banjoj Luc ii Sarajevu, u periodu od 27. i 28. maja i  8. i 09. jula 2015. godine. HEA je odabrala kandidate sa liste domaćih i međunarodnih stručnjaka kako bi ocjenjivali i obavljali reviziju kvaliteta i dali preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (HEA liste stručnjaka).                                          

Među odabranim kandidatima bili su četiri zaposlenika IUS-a i alumni student, Amar Ćemanović, Neđla Ćemanović, Jasmin Šutković, i Senad Alibegović. Među članovima akademskog osoblja IUS-a nalaze se doc. dr. Daria Ler, doc. dr. Lejla Miller, doc. dr. Muhamed Hadžiabdić, i vanr. prof. dr. Muhidin Mulalić. Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela. Nakon pohađanja obuke stručnjaci mogu biti imenovani u odbore za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini.

Top