Predavanje o pravnim izazovima u postizanju ciljeva održive zaštite životne sredine

legal

Emina Veljović MA, pravni ekspert za pravo okoliša i politike zaštite okoliša u BiH, trenutno na poziciji izvršne direktorice Udruženja „Resporce Aarhus centar u BiH“ održala je predavanje studentima i osoblju IUS-a o pravnim izazovima u postizanju ciljeva održive zaštite životne sredine. Predavanje, koje je organizovao Pravni fakultet IUS-a, imalo je za cilj podizanje svijesti o pitanjima životne sredine koja proizilaze iz sistema subvencija u kombinaciji sa institucionalnom korupcijom.

Emina Veljović je istakla da se aktivnosti Aarhus centra zasnivaju na odredbama Arhuske konvencije koju je usvojila Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu, a koja utvrđuje niz prava javnosti u vezi sa životnom sredinom. Konvencija predviđa pravo svakoga da dobije informacije o životnoj sredini koje su u posjedu javnih vlasti, pravo da učestvuje u donošenju odluka o životnoj sredini i pravo na reviziju postupaka osporavanja javnih odluka koje su donesene bez poštovanja dva gore navedena prava ili zaštite životne sredine. Gospođica Veljović je naglasila da se uprkos usvojenim zakonima, podzakonskim aktima, strategijama i konvencijama, Bosna i Hercegovina i dalje bori sa njihovom implementacijom, posebno zbog činjenice da ih je potrebno usaglasiti na svim nivoima vlasti u BiH.

Fokus predavanja bio je na studijama slučaja malih hidroelektrana (MHE) koje se grade u cijeloj BiH i koje osporavaju građani, aktivisti i nevladine organizacije. Neki od najpoznatijih slučajeva su MHE na Kruščici, Buni I i Buni II gdje su takozvane zelene alternative koje su investitori nudili, osporene u ekološkom, finansijskom i zakonodavnom aspektu.

Share