Predavanje "Moj život kroz nauku"
 

Predavanje "Moj život kroz nauku"

U petak, 21. marta 2014. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) održano je predavanje pod nazivom "Moj život kroz nauku" koje je održao emeritus prof. dr. Mehmed Can, profesor Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka IUS-a (FENS). Prof. dr. Mehmed Can je iskoristio ovo predavanje da kroz priču o svom životu i karijeri motiviše studente i podstakne ih na njihovo dalje napredovanje.

Prof. dr. Mehmed Can je rođen 1943. godine u gradu Tire u blizini Izmira, Republika Turska. Diplomirao je Astronomiju na odsjeku za matematiku Ege univerziteta, postdiplomski i doktorski studij na Boğaziçi univerzitetu u Istanbulu. Deset godina je radio na poziciji profesora na Istanbul Technical univerzitetu, te je tokom svoje duge akademske karijere djelovao na različitim univerzitetima, od Sjevernog Kipra do Sjedinjenih Američkih Država. Objavio je 5 stručnih knjiga i predavao je 34 različita predmeta tokom svoje karijere.

Osim redovne nastave, kao mentor, bio je involviran na većem broju diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Profesor Can je u toku svog govora o svom životnom iskustvu, porodici i karijeri, ohrabrio prisutne studente IUS-a, naglasivši da vrijeme koje nam je dato, predstavlja najveći resurs koji posjedujemo. ‘’Morate vjerovati u sudbinu i raditi najbolje što znate, te je potrebno da vjerujete u sebe - naglasio je profesor Can.

Na IUS-u također djeluje i planinarski klub "Pohiti polako" (IUS Trekking Club), koji okuplja profesore, studente i administrativno osoblje IUS-a, a na čijem čelu se nalazi profesor emeritus Mehmed Can, koji je tokom predavanja naglasio da je planinarenje njegov hobi, te dio njegovog načina i stila života.

Top