Predavanje "Globalna ekonomska kriza: Perspektive islamskog bankarstva"

Sarajevo, 29. januar 2009. godine

Direktor Bosnia Bank International, Amer Bukvić održao je akademsko predavanje na temu "Globalna ekonomska kriza: Perspektive islamskog bankarstva". Ovo, šesto po redu, predavanje u Seriji akademskih predavanja održano je 29. januara 2009. godine i privuklo je brojne profesore, studente i goste. Jedan od razloga velike posjećenosti ovog događaja svakako je i činjenica postojanja globalne ekonomske krize, kao i na neki način "kontroverzno", ali obećavajuće islamsko bankarstvo.

Na početku sesije prisutne je pozdravio dr. Muhidin Mulalić, koordinator Serije akademskih predavanja, te ih upoznao sa ciljevima ovih predavanja. Kako je on istaknuo, prisustvo visoko rangiranih pojedinaca kao govornika vrlo je obećavajuće za dalji razvoj Serije akademskih predavanja. Dr. Mulalić je zatim, u domaćinskom duhu, prisutnima predstavio gosta govornika, gospodina Amera Bukvića čije je obrazovanje u Maleziji, Japanu i Velikoj Britaniji odigralo presudnu ulogu u njegovom usponu na vrh. Gospodin Bukvić, koji je oličenje mladosti, znanja i iskustva, je zaista obećavajuća budućnost Bosne i Hercegovine. U svom bogatom međunarodnom profesionalnom iskustvu, gospodin Bukvić je od 2001 do 2004. godine držao različite pozicije u Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank i Islamic Development Bank. Predavao je na College of Business Administration u Saudijskoj Arabiji; University of South Africa u Saudijskoj Arabiji i na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Gospodin Bukvić je započeo svoje predavanje sa pokušajem da objasni perspektive trenutne globalne ekonomske krize, uzimajući u obzir "historiju" međunarodnog financijskog sistema. G. Bukvić je brzo napravio zaključak da je globalna ekonomska kriza nastala na Zapadu, čije se ekonomske osnove nalaze na rubu kolapsa. Govornik je zatim napravio detaljnu usporedbu između ekonomske budućnosti Azije i Zapada i zaključio: "Azija će se uspeti, a Evropa pasti!" Koristeći ove pretpostavke, g. Bukvić je svim Balkanskim državama preporučio da "gledaju istočnu ekonomsku politiku". U tom smislu, g. Bukvić je izdvojio Bosnia Bank International kao most između Jugoistočne Evrope i Azije.

Po mišljenju g. Bukvića, postoji potreba za novim međunarodnim financijskim sistemom, dok on nije oklijevao da kaže da islamsko bankarstvo i njegov financijski sistem već igraju ključnu ulogu u svijetu. Islamsko bankarstvo i njegov financijski sistem sa svojim, kako je govornik rekao. "tihim karakteristikama", doista predstavlja ozbiljnu alternative konvencionalnom bankarstvu i financijskom sistemu.

Na kraju svog predavanja, g. Bukvić je predložio razne načine saradnje između Bosnia Bank International i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Poklon za uspomenu na posjetu, gospodinu Bukviću je uručio dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka prof. dr. Ali Gunes.

Top