Praktično iskustvo: "Show and Tell" radionica EE programa oduševila bh srednjoškolce

EE “Show and Tell” Workshop

"Show and Tell" radionica studijskog programa Elektrotehnika i elektronika (EE) održana na IUS-u privukla je veliku pažnju srednjoškolaca iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na samom početku događaja, van. prof. dr. Tarik Namas je predstavio program, dao uvid u akademske aspekte, potencijalne prakse i mogućnosti za karijeru nakon diplome. Nakon uvodnog dijela, studenti robotike s IUS-a predstavili su svoje projekte koje su uspješno implementirali tokom studija na predmetu Introduction to Robotics. Studenti koji su moderirali radionicu su Merjem Skula, Ismeta Gafić, Emina Skula, Amra Gušo, Muamer Din Klico, Amila Bašić i Džejlan Ždralović.

Budućim studentima su predstavljene mnoge mogućnosti koje imaju u laboratorijama, a zatim su učesnici radionice imali priliku učestvovati u praktičnim aktivnostima iz oblasti elektrotehnike. Ovaj dio vodila je viša asistentica Šejla Džakmić, koja je kratko upoznala studente s Arduino programiranjem i dizajnom strujnih krugova u simulaciji i na stvarnim komponentama. Studenti su imali priliku programirati i implementirati sistem semafora koristeći Arduino mikrokontrolere i hardverske komponente. Srednjoškolci su s oduševljenjem učestvovali u praktičnoj radionici i uspješno dovršili eksperiment uz pomoć naših studenata demonstratora Nejre Panjeta, Amira Sharate i Harisa Sadžaka.

Završni dio bio je posvećen pitanjima i odgovorima, gdje su učenici mogli pitati sve što ih zanima u vezi sa studiranjem na IUS-u, mogućnostima, radom u laboratorijama, karijeri, itd. Tokom ovog dijela, prisutni su bili i studenti s IUS-a i podijelili svoja vlastita iskustva.

Share