Praktična obuka u Sarajevu

Job Shadowing

IUS Life – Centar za cjeloživotno učenje je organizovao program praktične obuke za nastavnike srednjih strukovnih škola iz Italije i Španije u periodu od 6-10. marta 2023. godine. Ovaj program je organizovan u okviru Erasmus projekta za strukovne škole i okupio je 10 nastavnika iz sedam različitih škola iz Italije i Španije.

Tokom obuke, naši gosti su učestvovali u različitim pedagoškim radionicama koje su se fokusirale na učenje usmjereno na učenike i razgovarano je o nekim novim pristupima i tehnikama koje mogu koristiti u učionici. Učesnici su također imali priliku posjetiti razrede i prisustvovati časovima.

Pored interesantnih radionica, nastavnici su posjetili Srednju poslovno-komercijalnu i trgovačku školu u Sarajevu gdje su se upoznali sa direktorom škole gosp. Arminom Biberom i njegovim posvećenim timom i učenicima. Vrijedni učenici ove škole i njihova nastavnica gđa Naida Hadžić su pripremili čas gdje su učenici predstavili svoju temu kroz interaktivnu prezentaciju. Nakon prezentacije, učesnici su imali priliku razmijeniti informacije sa nastavnicima i učenicima ove škole, te razgovarati o praksi koju oni sami provode.

Na kraju programa su uručeni certifikati o završenoj obuci. 

Želimo se zahvaliti svima na podršci u realizaciji ovog izvanrednog projekta.

Share