Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) i Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić (Univerzitet Union) potpisali su sporazum o saradnji 17. januara 2019. godine. Tokom jednodnevne posjete IUS-u, prof. dr Duško Radosavljević i doc. dr Radivoje Jovović održali su nekoliko sastanaka sa profesorima i administrativnim osobljem. Predstavnici obje institucije složili su se da je ova posjeta važan korak u stvaranju jakog akademskog partnerstva.

Top