Potpisan Mevlana protokol o saradnji sa Bartın univerzitetom

U utorak, 10. septembra 2013.godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) posjetili su prof. dr. Ramazan Kaplan, rektor Bartın univerziteta, prof. dr. Ali Naci Tankut, pomoćnik rektora Bartın univerziteta, prof. dr. Fahrettin Göktaş, dekan Fakulteta umjetnosti i nauka pri Bartın univerzitetu, prof. dr. İsmet Emre dekan Fakulteta za književnost pri Bartın univerzitetu, prof. dr. Selman Karayılmazlar, dekan Šumarskog fakulteta pri Bartın univerzitetu, doc. dr. Murat Kul, direktor Škole za sport i tjelesni odgoj, doc. dr. Ali Savaş Bülbül, kordinator Mevlana programa za razmjenu studenata i akademskog osoblja, doc. dr. Harun Er, pomoćnik rektora Pedagoškog fakulteta pri Bartın univerzitetu, doc. dr. Said Ceyhan pomoćnik dekana Fakulteteta za ekonomiju i administraciju.

Uvažene goste primio je rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu i savjetnik rektora IUS-a, doc. dr. Hasan Korkut.

Povod posjete uvaženih gostiju iz Turske je potpisivanje Mevlana program protokola o saradnji izmedu IUS-a i Bartın univerziteta iz Turske.

Rektor Oğurlu je na početku sastanka upoznao goste o sadašnjim nastavnim kapacitetima i planovima IUS-a i prezentirao studijske programe IUS-a strukturi studenata i profesora, a akcenat je stavio na činjenicu da se nastava na ovoj visokoškolskoj ustanovi odvija na engleskom jeziku.

Protokol o saradnji potpisali su prof. dr. Ramazan Kaplan, rektor Bartın univerziteta i prof. dr. Yücel Oğurlu, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Potpisivanjem protokola partneri su se obavezali da će raditi na zajedničkoj saradnji koja se odnosi na: saradnju u oblasti istraživanja i realizacije međunarodnih projekata, organizovanje stručno-edukativnih seminara i radionica, razmjenu naučnog, stručnog i obrazovnog kadra i drugih saradnika, razmjenu naučnih i stručnih iskustava i dostignuća, razmjenu dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, te razmjenu publikacija i stručne literature.

Mevlana program je program razmjene studenata i akademskog osoblja između turskih visokoškolskih institucija i drugih visokoškolskih institucija u svijetu.

Gosti su također obišli i kampus i zgrade fakulteta IUS-a. Na kraju posjete sa gostima su razmjenjeni prigodni pokloni.

Top