Potpisan memorandum o saradnji između IUS-a i Kinoteke BiH

U petak, 17. februara 2017. godine, direktor Kinoteke BiH Devleta Filipović i rektor IUS-a prof. dr. Tahsin Erkan Türe potpisali su memorandum o saradnji, na osnovu kojeg će studenti i predavači našeg univerziteta sarađivati na projektima vezanim za vizuelni identitet i kreativna rješenja za tu instituciju.

Saradnja će uključivati dizajnerska rješenja za reklamne materijale poput web banera, video klipova, treilera, fotografija, postera i letaka, trodimenzionalnih rekvizita, dizajna setova, te materijala za događaje koji će održavati u ovoj istaknutoj instituciji. Naši profesori i student biće aktivno uključeni u projekte Kinoteke, u prikazivanjima filmova, događajima i radionicama na temu filma, te učestvovati u savjetovanju za poznati filmski žurnal Sineast koji postoji već 50 godina.

Potpisivanje memoranduma sa Kinotekom BiH inicirao je Odsjek umjetnosti IUS-a. Umjetnička i dizajnerska rješenja vizuelnih identiteta biće inkorporirana u plan i program studija, te će ući u svaki predmet koji pohađaju naši studenati prema njihovim silabusima.

Nakon potpisivnja memoranduma, gđa Filipović je dobila priliku obići IUS, FASS, te umjetničku galeriju IUS-a u društvu dekana FASS-a vanr. prof. dr. Mustafe Bala i osoblja VACD-a. 

http://www.kinotekabih.ba/en/index.html

Top