Posjet predstavnika Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH)

Dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (NUBBiH) i Bedita Islamović, rukovodilac ureda za međunarodnu saradnju, posjetili su Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) 15. januara 2018. godine. Cilj posjeta je bio kraći sastanak i upoznavanje s Dr. T. Erkan Tureom, rektorom IUSa, te obnova Ugovora o međusobnoj saradnji koji IUS ima s ovom bh. istraživačkom, naučnom i kulturnom institutcijom.

U cilju osiguranja kvalitetnijih usluga edukacije i stručnog usavršavanja, svi studenti i zaposleni na IUSu, uz predodžbu IUS identifikacionih kartica, mogu koristiti usluge i servise koje NUBBiH u okviru svoje djelatnosti pruža. Između ostalog, najvažnije je istaći korištenje cjelokupnog  knjižnog fonda na način kako je to regulirano Pravilima Biblioteke BiH, upotreba čitaonica, pristup bazama podataka iz svih naučnih oblasti, a prije svega, pristup bazama EBSCOhost, Web of Science, Scopus.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci i saradnja na određenim zajedničkim projetkima u cilju produbljivanja međusobne saradnje.

Top