Planovi IUS-a za učešće u Erasmus+ programu

U skladu sa strateškim opredjeljenjem Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) da promoviše internacionalizaciju institucije u općem smislu, osobito međunarodnu saradnju i razmjenu studenata i akademskog osoblja, Ured za međunarodnu saradnju IUS-a poduzeo je pripremne aktivnosti u cilju uključenja Univerziteta u obrazovni program Evropske unije Erasmus+.

Erasmus+ je novi program EU za saradnju i pomoć državama EU i izvan nje. Programom će se promovisati transnacionalna partnerstva među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Program integriše deset dosadašnjih programa EU, od kojih je visoko obrazovanje iz BiH imalo pristup na tri (Tempus, Erasmus Mundus i Lifelong Learning). Novi Erasmus+ poziv za podnošenje prijedloga za projekte objavljen je početkom oktobra 2014. godine na web stranici Europske komisije, kao i na web stranici:

http://www.erasmusbih.com/index.php/en/

Top