Otvorena razmjena sa baltičkim zemljama

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) nastavlja jačanje saradnje sa baltičkim zemljama.

Dosada je uspostavljeno 5 ugovora o saradnji sa institucijama iz Estonije, Latvije i Litvanije, a najnoviji međuinstitucionalni Erasmus+ ugovor je potpisan u petak, 11. avgusta 2016. godine, između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Univerziteta u Tartuu iz Estonije. Ugovor je ispred IUS-a potpisao prorektor za opšta pitanja, doc. dr. Muhamed Ali, a Univerzitet u Tartuu je predstavio Mr. Mart Noorma, prorektor za akademska pitanja. Buduća saradnja se odnosi na područje društvenih nauka, umjetnosti, prirodnih i tehničkih, te humanističkih nauka.

Uspostavljenom saradnjom omogućena je razmjena 2 studenta i 1 profesora IUS-a. U proljetnom semestru 2016/17 godine studenti sa programa Računarske nauke i inžinjering, Softwer inžinjering, Društvene i političke nauke ili Međunarodnih odnosa, imaće priliku pohađati nastavu na Univerzitetu u Tartuu. Studentske stipendije su u iznosu od 750 eura mjesečno, uz plaćene putne troškove od 550 eura. Naknade za profesore su u iznosu od 700 eura za 7 dana, uz plaćene putne troškove od 550 eura. Očekuje se također dolazak profesora i studenata sa ovog prestižnog estonskog univerziteta na IUS.

Univerzitet u Tartuu je najstariji univerzitet u zemlji. Osnovao ga je kralj Gustav Adolf od Švedske 1632. godine. Broj studenata je 14.000, od kojih je više od 800 stranih. Na osnovu rang liste univerziteta QS World University Rankings, Univerzitet je rangiran na 400. mjesto u svijetu, te kao najbolji univerzitet u baltičkim zemljama.

Top