IUS ISPRATIO SVOJU 13. GENERACIJU DIPLOMANATA

U petak, 25.06.2021. održana je Ceremonija ispraćaja 13. generacije diplomanata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). Poštujući sve epidemiološke mjere uzrokovane pandemijom virusa Covid-19...
 

CEREMONIJA ISPRAĆAJA PRVE GENERACIJE IGS MATURANATA ODRŽANA NA IUS-u

Ceremonija ispraćaja prve generacije maturanata Internacionalne gimnazije SEDEF održana je 15. juna, 2021. godine na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo (IUS). Ovo je bio historijski događaj za...
 

Prof. emeritus dr. Asif Šabanović imenovan za predsjedavajućeg Savjeta za nauku Kantona Sarajevo

Akademik prof. emeritus dr. Asif Šabanović, član Upravnog odbora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), imenovan je za predsjednika Savjeta za nauku, novoosnovanog tijela koje će djelovati u...
 

Posjeta Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Ahmet Yıldırım, u pratnji pravnog savjetnika Imamović Jahje, posjetio je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona...
 

IUS u akciji sprovođenja Ciljeva održivog razvoja (SDG)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), kao univerzitet - lider - u oblasti održivog razvoja i kao društveno odgovorna institucija koja kroz primjenu SDG-ja želi da doprinese pozitivnim...
 

Novi predmet iz oblasti održivog razvoja na IUS-u

Sve je veći broj univerziteta širom svijeta koji razvijaju svoj formalni nastavni plan i program na način da u fokus stavljaju pitanja održivosti, tj. primjenu 17 ciljeva održivog razvoja UN-a (SDG...
 

IUS nagradio najbolje profesore

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je institucija poznata i prepoznata po izvrsnosti i visokim profesionalnim i obrazovnim standardima. Od svog osnivanja IUS se trudi postići najviše ciljeve I...
Top