Osoblje i studenti IUS-a učestvovali na Drugoj konferenciji o potencijalima razvoja softverske industrije u BiH

U cilju predstavljanja rezultata rada Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Udruženjem kompanija softverske industrije u Bosni i Hercegovini Bit Alijansa, organizirali su Drugu konferenciju o potencijalima razvoja softverske industrije u Bosni i Hercegovini. Uz slogan “Uspjesi, izazovi i mogućnosti”, konferencija je održana 10. maja 2018. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na poziv organizatora Konferencije, ispred Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), učešće su uzeli doc. dr. Kanita Karadjužović-Hadžiabdić, vanredni prof. Kenan Zekić, viši asistent Emir Hambo, direktorica Centra za cjeloživotno učenje IUS Life/ direktorica ELS-a, Hilal Karić i pomoćnik direktorice IUS Life, Mirsada Mehremić.

Konferenciju su otvorili američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack i Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Sudionik u panelu pod nazivom "Reforma obrazovanja i 4. industrijska revolucija" bio je je Stručni saradnik sa IUS-ovog studijskog programa Računarske nauke i inježnjering, dr. Šadi Matar. 

Tokom Konferencije je naglašeno da je obavezna saradnja između relevantnih državnih institucija, obrazovnih institucija i IT kompanija kako bi se educirali i osposobili stručnjaci iz IT industrije.
Na Konferenciji su učestvovali i IUS-ovi studenti: Nedim Karakas, Benjamin Fajić, Mirza Jasarspahić, Ahmed Hodžić, Enisa Zatega, Zehra Sarić i Amina Tucaković i na najbolji način promovisali svoj Univerzitet.

Top