Okrugli stol - ''Rezultati Opštih izbora u Turskoj''

Centar za balkanske studije (BSC) u saradnji sa Pravnim fakultetom (FLW) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) organizirao je u petak, 13. novembra 2015. godine, okrugli sto povodom rezultata nedavno održanih izbora u Turskoj, 1. novembra 2015. godine. Moderator okruglog stola bio je vanr. prof. dr Ali Çaksu, direktor Centra za balkanske studije (BSC). Tokom diskusije, prof. Çaksu je razgovarao i razmijenio ideje sa članovima akademskog i administrativnog osoblja Univerziteta kao i sa rektorom IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu-om. Na okruglom stolu učesnici su imali priliku analizirati i ocijeniti rezultate izbora kao i ponašanje birača tokom procesa. U toku diskusije, razgovarali su i o temi formiranja nove Vlade, pitanjima i izazovima sa kojima će se suočiti, te o vanjskoj politici Vlade Republike Turske i njenom potencijalnom utjecaju na Bosnu i Hercegovinu.

Top