Oğurlu: Naši studenti će jačati veze Bosne i Turske
 

Oğurlu: Naši studenti će jačati veze Bosne i Turske

RAZGOVARAO: M. KOVAČ 12 OKTOBAR 2015
http://www.preporod.com/index.php/drustvo/intervju/2763-nasi-studenti-ce...

Uvaženi rektore Oğurlu, kao što je to slučaj na većini univerziteta u BiH, nova akademska godina je zakazana za početak mjeseca oktobra. Koje su to novine na IUS-u koje želite podijeliti sa nama, a odnose se na predstojeću akademsku godinu?

Dr. Oğurlu: Zadovoljstvo mi je kazati da je naš Univerzitet spreman da u pozitivnom duhu dočeka početak nove akademske godine. Zaista sam ponosan najaviti određene novosti u radu Univerziteta koje se prije svega odnose na povećanje studijskih i programskih kapaciteta. Naime, IUS sada nudi priliku studiranja na 5 fakulteta: Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS), Pravni fakultet (FLW) i Edukacijski fakultet (FEDU). U okviru gore navedenih fakulteta od sada nudimo 21 studijski program, većinu njih na sva 3 studijska ciklusa. Kao posebnu novost želio bih istaći osnivanje Pravnog fakulteta, novih studijskih programa: softverski inžinjering, međunarodno poslovanje i finansije, te klinička psihologija na drugom ciklusu, sve to od ove školske godine.   

Koliko je Bosna i Hercegovina takoreći "otvorena" za saradnju sa obrazovnim institucijama poput IUS-a? Koje su po Vašem mišljenju prepreke na koje nailazite?

Dr. Oğurlu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu ima odličnu saradnju sa institucijama vlasti u BiH na svim nivoima. Posebno isticem resorno ministartvo, premijera i skupštinu Sarajevskog kantona koji pružaju maksimalnu stručnu i institucionalnu podršku. Jednako tako institucije nadležne za boravak stranaca i radne dozvole pružaju punu podršku IUS-u. Također želim naglasiti da je trebalo vremena da zakoni u BiH prepoznaju postojanje privatnih ili vakufskih (fondacijskih) visokoškolskih ustanova kakav je IUS. U narednom periodu zakonodavci u BiH mogu olakšati neke procedure kako bi privukli veći broj stranih studenata i profesora i tako pomogli ekonomski razvoj BiH. 

Možete li nam kazati koja je uloga IUS-a kada je riječ o bh obrazovnom sistemu i koji su Vaši naredni koraci za budućnost?

Dr. Oğurlu: U proteklih dvije godine, IUS je radio na međunarodnoj afirmaciji, te jačanju administrativnih kapaciteta. IUS je uspješno okončao proceduru institucionalne akreditacije u BiH u skladu sa zakonom. Postali smo pridruženi član prestižne Evropske univerzitetske asocijacije (EUA), te punopravni član Međunarodne univerzitetske asocijacije (IAU). Procedure administracije IUS-a su usklađene sa standardima ISO 9001. IUS je dobio priznanje Evropski univerzitet i poslodavac godine od strane Evropskog pokreta BiH. Naši naredni koraci vezani su za jačanje naših akademskih, naučnoistraživačkih kapaciteta, povećanje broja studenata, povećanje međunarodne studentske razmjene, nastavak procesa akreditacije studijskih programa u skladu sa zakonom, pokretanje procesa eksterne akreditacije I dalja međunarodna afirmacija IUS-a.

Naša zemlja njeguje tradicionalne prijateljske odnose sa republikom Turskom. Kakvo je Vaše viđenje tih odnosa iz ugla međunarodne edukacijske kooperacije?

Dr. Oğurlu: Osnivači IUS-u ugledne su ličnosti iz javnog, akademskog i poslovnog života Turske. Članovi SEDEF-a investirali su desetine miliona dolara u razvoj obrazovanja u BiH. IUS zapravo predstavlja najveću stranu investiciju u BiH poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma u oblasti visokog obrazovanja. Ovdje treba posebno zahvalitu narodu i aktualnim vlastima u Republici Turskoj. Veliki broj studenata IUS-a također dolazi iz Turske. Oni će biti najbolji studenti / ambasadori BiH kada se vrate u svoju domovinu. Oni će također graditi buduće poslovne, kulturne, naučne i svake druge relacije između BiH i Turske. Turske javne ličnosti, od predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana do premijera Turske Ahmeta Davutoğlua i drugih visokoh dužnosnika više puta su posjetili IUS i potvrdili svoju posvećenost daljem razvoju ovog projekta. Između ostalih, IUS održava i njeguje saradnju sa prestižnim turskim univerzitetima preko razmjene studenata i profesora, učešća u zajedničkoj organizaciji međunarodnih konferencija i zajedničkih naučnoistraživačkih projekata. Takva saradnja biće nastavljena  u narodnom periodu u korist obje strane.  

Top