Održano testiranje za učenike medresa

U utorak, 5. Aprila 2016. Godine na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu uspješno je organizovano testiranje za učenike medresa sa Balkana i Europske regije.

Ovo testiranje je šansa za učenike da pokažu znanje i dobiju priliku da osvoje stipendiju ili popust na školarinu na našem Univerzitetu.Testiranje obuhvata oblasti: opšte znanje, matematika i znanje iz oblasti religije.

Prorektor Doc. Dr. Muhamed Ali poželio je dobrodošlicu učenicima i predstavio rad IUS-a, kao i buduće aktivnosti, a Doc. Dr. Goran Šimić je u kratkoj prezentaciji predstavio Pravni fakultet IUS-a.

Rezultati testiranja bit će objavljeni na IUS-ovoj web stranici www.ius.edu.ba i na oglasnim tablama, a kandidati će biti informisani i putem e-maila i SMS-a.

Top