Održana Prva Sarajevska međunarodna konferencija "Globalna kriza i države u tranziciji" na IUS-u

U periodu od 19. do 22. juna 2014. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), održana je Prva Sarajevska međunarodna konferencija "Globalna kriza i države u tranziciji". Četverodnevna Konferencija, u organizaciji Fakulteta menadžmenta i javne uprave IUS-a, okupila je međunarodne naučnike i istraživače na polju ekonomije, kao i stručnjake iz drugih društvenih nauka koji istražuju razne aspekte razvoja zemalja u procesu tranzicije.

Konferencija je imala za cilj proširiti saradnju i interakciju među tim stručnjacima, te uspostaviti prostor za diskusiju, dijalog i razmjenu najnovijih istraživanja i ideja koje se odnose na izazove sa kojima se suočavaju zemlje u tranziciji u eri globalne ekonomske krize. Na konferenciji su organizirane paralelne sesije i paneli na kojima su se analizirala i razmatrala potencijalna rješenja za globalnu ekonomsku krizu, te teški i brojni socijalni problemi koji muče zemlje u tranziciji. Kao primjer, navodile su se nejednakosti i demografske promjene, osiguravanje hrane, opskrba vode i energije, borba protiv klimatskih promjena i siromaštva, poboljšanje kvalitete života i zapošljavanja, te pružanje javnih usluga na efikasaniji način.

U ime organizatora Konferencije, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Yücel Oğurlu, pozdravio je sve učesnike, te je naglasio da će uvidom u prezentirane rezultate empirijskog istraživanja služiti kao pomoćna sredstva u razvoju kvalittenijih i efektnijih politika, kako bi se riješili brojni socijalni izazovi u Bosni i Hercegovini. Konferencija je okupila eminentne stručnjake iz oblasti ekonomije, a među uvaženim govornicima bili su dr. William Bartlett, (Londonska škola za ekonomiju/Evropska fondacija za edukaciju) i dr. Barton A. Smith, (Univerzitet iz Houston-a).

''Zemlje Zapadnog Balkana su iskusile pad privrednih aktivnosti na nivou prosjeka EU, ali manji nego u članicama Unije najviše pogođenim krizom. Međutim, u svim zemljama regiona, makroekonomska situacija nije zadovoljavajuća. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje Zapadnog Balkana nisu imale mnogo mogućnosti za oštar odgovor na krizu zbog ograničenja u vidu mjera iz sfere monetarne i fiskalne politike. Smatram da je zaista potrebno intenzivirati saradnju između država bivše Jugoslavije u smjeru uspostavljanja jedinstvenog ekonomskog tržišta kako bi se savladali svi negativni aspekti koji ugrožavaju normalno funkcioniranje privrede'' - kazao je dr. Barton A. Smith.

Top