Održana promocija knjige dr. Jamesa Lyona

U utorak, 11. novembra 2014. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), održana je promocija knjige dr. Jamesa Lyona koja povezuje Srebrenicu i grofa Drakulu pod naslovom: "Poljubac leptira". Promocija je održana u velikoj sali Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS), a moderator je bila dr. Lejla Panjeta. Uvaženog gosta je primio rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu, prorektor IUS-a Muhamed Ali, dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS), van. prof. dr. Muhidin Mulalić, prof. dr. Mesut Idriz i generalni sekretar, Emir Hadžikadunić.

Uz promociju knjige, mnogobrojni studenti imali su priliku slušati gostujuće predavanje u okviru interdisciplinarnog i veoma neobičnog predmeta pod nazivom ''Vampire Cinema''. Roman dr. Lyona na jedinstven način kombinuje narodna predanja balkanskih naroda i modernu metaforičku zbilju vampirizma u nedavnom ratu i raspadu bivše Jugoslavije. Ovo je također jedinstveno djelo na našim prostorima sa arhivskim referencama na historiju mita o vampirima na Balkanu.

James Lyon je ugledni politički analitičar i historičar. Doktorirao je historiju Balkana na prestižnom Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu (UCLA) i posljednjih osamnaest godina proveo je u nevladinom sektoru, diplomatiji, ali i kao poslovni konsultant na projektima poslijeratne rekonstrukcije na Balkanu. Osnivač je Fondacije za zaštitu historijskog naslijeđa koja pro bono radi na projektu digitalizacije kulturno-historijske građe Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Historijskog muzeja BiH. Radi i kao viši naučni saradnik u Centru za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gratzu. Paralelno s tim intenzivno piše i objavljuje radove na temu Balkana. "Poljubac leptira" je njegovo prvo književno djelo.

Top