Odlična prilika za studente da učestvuju u Erasmusovom programu stažiranja

Tokom protekle dvije godine, Ured za međunarodnu saradnju (IRO) pomogao je u realizaciji međunarodnog stažiranja za studente IUS-a. Tri naša studenta već su učestvovala u programu Erasmus Internship for Young Entrepreneurs, programu prekogranične razmjene koji novim ili ambicioznim preduzetnicima pruža mogućnost da uče od iskusnih preduzetnika koji se bave malim preduzećima u drugim zemljama učesnicama. Razmjena iskustava se odvija tokom boravka sa iskusnim preduzetnikom, što pomaže novom preduzetniku da stekne vještine potrebne za vođenje male firme. Domaćin ima koristi od svježih perspektiva o svom poslu i dobija mogućnost saradnje sa inostranim partnerima ili saznanja o novim tržištima.
Lokalni kontakt u Bosni i Hercegovini je Centar za razvoj socijalnog preduzetništva, jedina ovlaštena organizacija koja vodi kandidate kroz razmjenu: pomaže u primjeni, pomaže uspostavljanju uspješnih odnosa sa odgovarajućim preduzetnikom, kao i pružanju svih odgovora na otvorena pitanja. Važno je naglasiti da će studenti motivisani da započnu svoj posao nakon završetka stažiranja imati prednost u procesu odabira. Centar za razvoj socijalnog preduzetništva će pomoći potencijalnim preduzetnicima da dobiju finansije za svoj biznis. Za više informacija kontaktirajte Adi Puran, (adi.puran@crsp.ba), zamjenika direktora Centra za razvoj socijalnog preduzetništva. Da biste se prijavili za učešće u programu Erasmus Internship for Young Entrepreneurs, posjetite sljedeću web stranicu https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=n...

 

Top