Obilježavanje Svjetskog dana bioetike 2018

Događaj “Svjetski dan bioetike 2018” održana je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu kroz seriju događaja koje je organizirala UNESCO-va Katedra za bioetiku Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine podržalo je ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana bioetike, kao i obilježavanje u prethodne dvije godine na IUS-u, kroz istraživačke grantove dodijeljene prof. dr. Sabini Semiz, šefici UNESCO-ove Bosanskohercegovačke Katedre za bioetiku. Tema ovogodišnjeg događaja bila je “Solidarnost i saradnja”, što se odnosi na član 13 Univerzalne deklaracije o bioetici i ljudskim pravima koja je usvojena u oktobru 2005. godine.

Ranije je u oktobru doc. dr. Mongi Benjeddou sa Univerziteta Western Cape iz Cape Towna, Južnoafrička Republika, posjetio IUS i držao predavanje o učešću svog istraživačkog tima u DNK identifikaciji skeletnih ostataka aktivista aparthejda u Južnoafričkoj republici. Također je govorio o važnosti međunarodne solidarnosti jer je zadatak urađen uz pomoć argentinskog tima za forenzičku antropologiju.

Nakon ovog događaja uslijedila je i posjeta dr. Heike Felzmann, profesorice etike na odsjeku Filozofije na Irskom nacionalnom univerzitetu Galway. Istraživanje dr. Felzemann fokusira se na pitanja iz etike zdravstva, etike istraživanja i etike informacionih tehnologija, naročito robotike.

Dr. Felzmann je održala predavanje 26. oktobra pod nazivom: “Dobra organizacija u zdravstvu: etika organizacije, povjerenja i solidarnosti”, u kojem je govorila o granici između individualog i organizacijskog iz aspekta dobre usluge u jednom zdravstvenom sistemu,  povjerenju u organizacijama, i njenoj povezanosti sa konceptom solidarnosti.

Profesorica Semiz se kratko obratila publici i govorila o važnosti jačanja solidarnosti, saradnje, timskog rada između nacija, institucija, univerziteta i istraživačkih timova. Ona je takođe govorila i o modernizaciji plana i programa na biomedicinskim fakultetima u Bosni i Hercegovini i uključivanju predmeta bioetika u kurikulumu Genetike i bioinžinjeringa, koji se od ovog semestra izučava na našem univerzitetu.

Top