Nerkez Opačin: Praktično učenje je ključno


Internacionalni univerzitet je domaćin 4. međunarodne ljetne škole “Učenje iz prošlosti 1995-2017: (Ne) naučene lekcije?”. Ovo je bila prilika da razgovaramo sa gosp. Nerkezom Opačinom, koordinatorom Ljetne škole, o ovom edukacijskom programu koji svakog ljeta privlači mnogo međunarodnih studenata na IUS.

IUS: Gosp. Opačin, kao koordinator Međunarodne ljetne škole Učenje iz prošlosti, možete li nam reći nešto više o samoj organizaciji i programu ljetne škole?

Gosp. Opačin: Ove godine koordinator sam 4. ljetne škole koja nosi naziv „Učenje iz prošlosti- Bosna i Hercegovina 1995-2017: (Ne) naučene lekcije? Ove godine kao i prethodne tri Ljetne škole ne boravimo samo na Univerzitetu,  nego imamo i neke izlete na teren. Počeli smo sa predavanjima ovdje, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, gdje profesori sa ovog Univerziteta i sa drugih različitih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i inostranstva drže predavanja vezana za tranzicijsku pravdu, koja se bave prošlošću, pomirenjem, filozofskom perspektivom o prošlosti ili sadašnjosti i drugim  sličnim temama. Osim toga sarađujemo sa različitim nevladinim organizacijama i međuvladinim organizacijama koje posjećujemo i slušamo o njihovom radu vezanom za Bosnu i Hercegovinu ili ih ugostimo na IUS-u. Forum ZFD, PCRC, Incijativa mladih za ljudska prava u BiH posjetili  su nas i prezentovali svoj rad, pa čak održali i radionice za naše učesnike Ljetne škole. Imamo također nekoliko terenskih izleta ovdje u Sarajevu, zatim u Hercegovini gdje smo posjetili Mostar, Počitelj i Grabovicu. Ljetnu školu ćemo završiti četverodnevnim putovanjem u Klotjevac i Srebrenicu u Istočnoj Bosni, gdje ćemo živjeti sa porodicama koje su se vratile u svoje domove nakon genocida. Imat ćemo priliku slušati njihove priče i učiti kulturu življenja na ovom prostoru, pokušati shvatiti kako jedan običan čovjek u udaljenom mjestu kao što je Klotjevac živi danas, da li osjeća da dolazi do pomirenja i pravde.

IUS: Kako je nastala ideja za pokretanje Prve ljetne škole?

Gosp. Opačin: Ideja za pokretanje Prve ljetne škole nastala je prije četiri godine, kada sam počeo raditi na ovom Univerzitetu kao viši asistent i kada sam predavao dva predmeta po semestru. Moj cilj je bio izaći iz okruženja razreda i imao sam potrebu za terenskim radom, što je značilo moj lični ali i napredak mojih studenata. Tako sam shvatio da udžbenici neće biti dovoljni kada se govori o izgradnji mira i pomirenju u Bosni ili općenito. Stoga, razmišljao sam da trebam napraviti projekat koji bi pokrio ovu tematiku, u čemu me je podržao  rektor ovog Univerziteta, i tako je krenula priča o Ljetnoj školi.

IUS: Koji su ciljevi ljetne škole, i koji je njen značaj?

Gosp. Opačin: Ciljevi ljetne škole su privući međunarodne učesnike da dođu u Bosnu i Hercegovinu i na IUS, da naprave više istraživanja o Bosni, o prošlim sukobima, budućnosti uopćeno, te o tome kako zemlja poput Bosne i Hercegovine,  koja je još uvijek u razvoju, još se mnogo bori da se odmakne od sadašnje situacije ka boljoj budućnosti. Moj lični cilj i nada jesu da se mladi ljudi koji dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine vraćaju u svoje zajednice i postanu kreatori promjena.              

IUS: Ko su učesnici Međunarodne ljetne škole Učenje iz prošlosti?

Gosp. Opačin: Ove godine imamo učesnike iz osam zemalja iz cijelog svijeta, od Brazila do Australije, Njemačke, SAD-a, Holandije itd.

IUS: Budući da se Međunarodna ljetna škola Učenje iz prošlosti održava već četvrtu godinu zaredom, možete li nam govoriti o vašem ličnom iskustvu koje ste stekli kroz školu, te koliko je važno da se ona nastavi i u budućnosti.

Gosp. Opačin: Sa sigurnošću mogu reći da je, ovo što radim sada najteži posao koji sam imao, ali je ujedno i posao koji me najviše zadovoljava.  Zašto? Zato jer u potpunosti vjerujem da cijela ideja o Ljetnoj školi može napraviti promjene. Posljednji dan Ljetne škole rezervišemo za izlete i sumiranje programa, te se u toku razgovora sa učesnicima već mogu primjetit promjene. Moja očekivanja, u vidu ishoda učenja, su ispunjena.

IUS: Kroz program škole jasno je da će učesnici mnogo vremena provoditi na terenu. Možete li nam reći šta je cilj tog dijela programa?

Gosp. Opačin: Iskustvo stečeno na terenu jedan je od najvažnijih aspekata programa, s tim da predavanja u učionici ne mogu i ne smiju biti zanemarena. Iskustvo na terenu je važno iz razloga što smatram da je učenje kroz konkretne primjere ključ uspjeha. Napuštajući učionice i odlaskom na teren uviđamo činjenice o kojima govorimo. Povratne informacije koje dobijemo od učesnika su gotovo uvijek pozitivne, jer terenske posjete smatraju vrhuncem programa Ljetne škole.

IUS:  Da li imate povratne informacije od učesnika ranijih Ljetnih škola i njihovom iskustvu u zajednicama gdje su mogli primjeniti znanje stečeno na Međunarodnoj ljetnoj školi Učenje iz prošlosti?

Gosp. Opačin: Zanimljivo je da se ove godine jedan od učesnika, koji je sa nama bio prije dvije godine, odlučio vratiti i pohađati još jednu Ljetnu školu. Nastojimo da uključimo i naše bivše učesnike u sam proces kreiranja programa. Dara, prošlogodišnja učesnica je ove godine bila je naš vodič u Hercegovini. Kao što vidite, nastojimo proširiti našu porodicu, pozvati i ponovo uključiti neke od bivših učesnika, jer su prošli kroz Ljetnu školu i zainteresovani su za teme i daljnja istraživanja. Nadalje, dajemo im prostora da sami kreiraju i osmisle određene promjene i izmjene.

IUS: Za kraj intervjua, možete li nam nešto više reći o sebi i vašem radu?

Gosp. Opačin: Radim na IUS-u od marta 2013. godine. Trenutno sam na neplaćenom odsustvu, jer radim doktorat na RMIT univerzitetu u Melburnu, Australija. Ipak, Ljetna škola je nešto u čemu uživam  i uvijek vrijedno mog dolaska iz Australije na IUS, kako zbog učesnika tako i zbog Bosne i Hercegovine .
             


             

 

 

Top