Najveći Erasmus+ grant dodijeljen IUS-u

U okviru uspostavljene saradnje sa Istanbul Şehir univerzitetom iz Istanbula (Turska), Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je dobio Erasmus+ grant za stipendiranje 20 studenata dodiplomskog studija, 5 akademskog i 5 administrativnog osoblja u akademskoj 2016/17 i 2017/18 godini. 

Ovo je izuzetan uspjeh i značajna međunarodna saradnja, obzirom na broj razmjena koje će se ostvariti u narednom periodu.

Već od proljetnog semestra 4 člana administrativnog i akademskog osoblja IUS-a dobiće priliku za profesionalno usavršavanje. Profesorima je omogućeno da ostvare nove kontakte za učešće u inovativnim istraživačkim aktivnostima sa izvanrednim i kvalifikovanim kadrom  ovog prestižnog turskog univerziteta.

Također, 10 studenata IUS-a će boraviti  na Istanbul Şehir univerzitetu, te imati priliku razmijeniti korisna iskustva, usvojiti nove vještine i znanja iz raznih oblasti studija.  Sa svojom bogatom infrastrukturom, 6 fakulteta, 3 instituta, 3 univerzitetska kampusa i nekoliko visokih škola, Univerzitet nudi izvanredne uslove za studiranje. Nastava je na engleskom jeziku, a izvodi je većinom osoblje s univerzitetskim diplomama iz SAD-a. Naravno, osim akademskog uspjeha, studentima će ova razmjena donijeti značajan doprinos i u njihovom kulturnom i društvenom životu. Istanbul Şehir univerzitet nudi mnogobrojne i atraktivne aktivnosti za međunaordne studente, koji dolaze iz 78 zemalja svijeta. Upoznavanje drugih kultura, sticanje novih iskustava i osamostaljivanje za daljnji život, su dimenzije razmjene koje generalno ostavljaju najviše traga na živote mladih ljudi.

Saradnja sa Istanbul Şehir univerzitetom ostvarena je na inicijativu rektora IUS-a, prof. dr. Tahsin Erkana Türe-a, a uz koordinaciju Ureda za međunarodnu saradnju Istanbul Şehir univerziteta i IUS-a.

Top