Najavljeno intenziviranje saradnje i produženje Sporazuma između Univerziteta u Sarajevu i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Ahmet Yıldırım, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prorektor prof. dr. Mehmed Ganić i generalni sekretar gospodin Armin Kerić su 13. decembra 2018. godine posjetili Univerzitet u Sarajevu gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom, prorektoricama prof. dr. Dženanom Husremović i prof. Sanjom Burić te rukovoditeljicom Službe za međunarodnu saradnju dr. Jasnom Bošnjović.

Upriličeni sastanak bio je prilika za razgovor o produženju Sporazuma o akademskoj saradnji koji je potpisan u februaru 2009. godine na period od deset godina. Ovaj sporazum, potpisan s ciljem promoviranja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između ove dvije institucije, omogućavao je, između ostalog, razmjenu nastavnog osoblja i studenata, izvedbu zajedničkih studijskih programa, realizaciju zajedničkih naučnoistraživačkih programa i projekata, te organiziranje zajedničkih naučnih i stručnih skupova.

Razmatrane su i mogućnosti proširivanja saradnje posebno kroz zajedničko učešće u međunarodnim projektima, a jedna od tema sastanka bio je i projekat promocije Sarajeva kao regionalnog i evropskog univerzitetskog centra, koji bi se realizirao zajedničkim nastupom Grada Sarajeva i nekoliko univerziteta koji djeluju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, na domaćem i međunarodnom nivou u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i umjetnosti.

Uz izraženu obostranu otvorenost za nastavak saradnje i produženje Sporazuma o akademskoj saradnji, na sastanku je istaknuto da je zajedničkim djelovanjem Univerziteta u Sarajevu, sa njegovom historijom, kontinuiranim djelovanjem i prepoznatljivošću, i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, koji predstavlja most između Republike Turske i BiH, moguće postići izvanredne rezultate i ostvariti brojne uspjehe.

Top