Na IUS-u potpisani Memorandumi o razumijevanju sa Univerzitetom Adnan Menderes i Univerzitetom İstanbul Medeniyet

Memorandumi o razumijevanju potpisani su između Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) i dvije visokoškolske institucije: Univerziteta İstanbul Medeniyet i Univerziteta Adnan Menderes, u srijedu, 22. novembra 2017. godine, u prostorijama IUS-a, kako bi se postavila osnova za saradnju, zajednički rad i interakciju, ojačale naučne i kulturne veze sa ove dvije institucije, u svrhu unaprijeđenja u radu na tim poljima.

Oij Memorandumi će omogućiti ovim institucijama da ponude zajedničke studijske i istraživačke programe. Također, oni će omogućiti zajedničku organizaciju konferencija, simpozijuma, seminara, radionica, kulturnih aktivnosti, te programa edukacije na polju cjeloživotnog učenja. Dalje, u smislu uspostavljanja prijateljstva sa ove dvije institucije. Ovi Memorandumi su izraz namjere da se uspostavi studentska i akademska razmjena.

Ceremoniji potpisivanja memoranduma prisustvovali su prof. dr. İhsan Karaman, rektor Univerziteta İstanbul Medeniyet, i prof. dr. Cavit Bircan, rektor Univerziteta Adnan Menderes. Za IUS, memorandum je potpisao rektor IUS-a, prof. dr. T. Erkan Türe.

Top