Na IUS-u održano predavanje o tranzicijskoj pravdi, ljudskim pravima i memoralizaciji

Prof. Pettigrew

U utorak, 22. novembra, 2022. godine, profesor dr. sc. David Pettigrew, sa Univerziteta Southern Connecticut State (SAD) je u okviru serije javnih predavanja Pravnog fakulteta održao predavanje na temu "Tranzicijska pravda, ljudska prava i memoralizacija".

Nakon što je ukazao na važnost uspostave i njege kulture sjećanja nakon konflikta, istakao je važnost izgradnje memorijala. Nakon teoretskog osvrta, prezentirao je rezultate svog naučnog istraživanja i rada na terenu u Bosni i Hercegovini. Naime, istakao je jednu kontradiktornu pojavu: izgradnju spomen obilježja i murala ratnim zločincima diljem Republike Srpske, te nedostatak izgrađenih spomenika o stradalnicima genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, odnosno nemogućnost izgradnje istih u Republici Srpskoj. Profesor Pettigrew je izložio svoju argumentaciju i prijedlog izmjena lege ferenda, koje se odnose na memorializaciju, te pravo na sjećanje kao jedno od osnovnih ljudskih prava.

Nakon izlaganja je uslijedila sesija pitanja i odgovora gdje su prisutni mogli saznati više o ovoj važnoj temi za Bosnu i Hercegovinu.

Share