Muhamed Serdarević i Emir Salkić održali predavanje na IUS-u

Uspješni arhitekti iz Sarajeva, Muhamed Serdarević i Emir Salkić održali su predavanje u srijedu, 17. decembra 2014. godine o temi '’Vizije i iskustvo’' na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Serdarević je pozdravio prisutne profesore i studente, te izrazio zadovoljstvo što ima priliku podijeliti svoja radna i životna iskustva sa studentima. Predstavljajući svoj dosadašnji rad, naglasio je da osim kvalitetnog obrazovanja koje se stiče na univerzitetu, ukoliko žele biti uspješni arhitekti, studenti moraju vladati i znanjima iz ostalih oblasti. 

'’Nikako nemojte prilikom prezentacije svojih projekata misliti da je crtež ono što opisuje projekat. Potrebno je da vladate komunikološkim i pregovaračkim vještinama, da upakujete projekat na način da ga niko ne odbije’' – naglasio je Serdarević. Emir Salkić je prezentirao projekte na kojima su radili timovi arhitektonskog studija '’Normal arhitektura’', kao i svoj dosadašnji rad. '’Od 2001. godine do danas ostvarili smo nekoliko uspješnih inostranih saradnji sa nekim od kompanija u Europi, te ostvarili veliki uspjeh sa projektima dizajna i gradnje na Bliskom istoku i Aziji’’ – rekao je Salkić. 

Salkić i Serdarević su osnivači i vlasnici ‘’Normal arhitektura'’ studije koja je pobudila pažnju šire javnosti projektima i realizacijama FedEx poslovnih zgrada u Sarajevu i Zagrebu, te ‘’Music Farm’’ višenamjenskim objektom na Ilidži, koji su objavljeni u nizu štampanih i elektronskih medija u zemlji i inostranstvu.

Top