Mr. Alma Jeftić na akademskoj razmjeni u Turskoj

Viša asistentica na programu Psihologija Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Alma Jeftić, boravila je od 6. do 10. marta 2017. godine na Erasmus+ akademskoj razmjeni na Istanbul Şehir univerzitetu u Istanbulu (Turska).

Alma Jeftić je studentima psihologije sa ovog uglednog turskog univerziteta održala niz predavanja na sljedeće teme: Social Psychology, Trauma Psychology and History, Memory and Psychology.

Osim stručnih predavanja, mr. Jeftić je imala priliku širu publiku upoznati sa trenutnom situacijom u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, sa aspekta socio-psiholoških teorija sjećanja i međunacionalnih odnosa. Predavanje je dio trenutnih naučnih istraživanja mr. Jeftić, a koja se odnose na temu kolektivnog sjećanja i pomirenja.

Javno predavanje za studente, uposlenike i druge goste Univerziteta, na temu ‘Collective Memories of In-Group Wrongdoings: Case of Bosnia-Herzegovina’, je organizovano 9. marta 2017. godine, kao dio serije predavanja na temu: Identity, Society and Politics Public Lecture Series’. Na predavanju je bio prisutan veliki broj zainteresovanih gostiju.

Top