Exchange and Scholarships Options for Students and Staff of the IUS
 

Mogućnosti razmjene i stipendiranja za studente i osoblje IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je po prvi put ostvario pravo učešća u jednom od EU projekata razmjene i stipendiranja. Radi se o programima Erasmus Mundusa: Akcija 1 - stipendiranje za ''zajednički'' master i doktorski program i Akcija 2 - programi razmjene. Akcija 1 se odnosi na zajedničke master (jedna do dvije godine trajanja) i doktorske studije (tri do četiri godine trajanja). ''Zajedničke'' studije su vrsta studijskog programa kojeg zajednički organizira nekoliko univerziteta. Student sluša predavanja i polaže ispite na više univerziteta, a po završenim studijama dobija jednu diplomu koju potpisuju svi univerziteti koji su u konzorcijumu, ili samo oni na kojima je student boravio. 

U okviru Akcije 2 - programi razmjene, studenti sva tri ciklusa studija, te akademsko osoblje, će imati priliku da studiraju, obrazuju se i rade istraživački rad na 55 univerziteta u zemljama članicama EU. Ova razmjena će im omogućiti da usavrše svoja znanja i vještine, razmjene iskustva, te iskažu svoje kvalitete i na međunarodnom planu. Kandidati se mogu prijaviti na neke od 6 projekata: 

  1. JoinEU-SEE PENTA
  2. SIGMA Agile
  3. Euroweb+
  4. Eraweb
  5. GreenTech
  6. Sunbeam.

Svaki od navedenih projekata ima 8-10 EU partnerskih univerziteta koji su kandidatima na raspolaganju. Konkursi za dostavljanje prijava na programe razmjene će biti otvoreni od decembra 2014. do marta 2015. (zavisno od projekta). Konkursi važe za akademsku 2015/2016. godinu. Detaljnije informacije o projektima, rokovima i načinu prijave, uslovima, te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Ureda za međunarodnu saradnju: 

Za razmjenu: http://iro.ius.edu.ba/action-2-exchange-programs

Za master i doktorske studije: http://iro.ius.edu.ba/action-1-joint-master-and-doctoral-studies 

Top