Mevlana Exchange Program
 

Mevlana program razmjene

Nakon potpisanog sporazuma o saradnji u sklopu Mevlana programa razmjene sa Univerzitetom ‘’Marmara’’ iz Istanbula, 3 profesora i 8 studenata sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) dobili su priliku za usavršavanje na ovom prestižnom turskom univerzitetu. Studenti koji su dobili stipendiju za jedan semestar školovanja su: 

  • Dino Mehmedagić - (Elektrotehnika i elektronika)
  • Said Ćosić - (Elektrotehnika i elektronika)
  • Benjamin Đug - (Industrijski inžinjering)
  • Emina Džaferović - (Računarske nauke i inžinjering)
  • Mihaela Miljana Božović - (Međunarodni i javni odnosi)
  • Amina Adilović - (Engleski jezik i književnost)
  • Renata Mostarac - (Međunarodni i javni odnosi III ciklus)
  • Elma Masnopita - (Studij menadžmenta i rukovođenja II ciklus) 

Kada je riječ o profesorima koji će biti uključeni u ovu razmjenu, to će biti doc. dr. Joseph Kaminski, doc. dr. Almasa Mulalić i doc. dr. Nudžejma Obralić. Ova razmjena će biti realizirana kroz aktivnosti Ureda za međunarodne odnose (IRO).

Top