Memorandum of Understanding Signed between International University of Sarajevo (IUS), ASSECO SEE, and ZiraatBank Bosnia
 

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), kompanije ASSECO SEE i ZiraatBank BH d.d.

U ponedjeljak, 05.03.2018. godine Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), kojeg zastupa rektor, dr. Tahsin Erkan Türe, kompanija ASSECO SEE, koju zastupa predsjednik upravnog odbora Mirza Ustamujić i ZiraatBank BH d.d., koju zastupa direktor banke Ali Riza Akbaş potpisali su Memorandum o razumijevanju (MOR).

MOR-a je formalno uspostavljanje međusobno korisne saradnje i osiguranje stažiranja IUS-ovim studentima, a u cilju daljeg razvoja njihovih profesionalnih kompetencija kroz:

1. Mogućnosti stažiranja za kvalifikovane studente IUS-a;
2. Stručno usavršavanje koje može da uključuje, ali nije ograničeno na: obuku i učenje u      profesionalnom okruženju; 

 • dodjelu radnih dužnosti u cilju edukacije učenika o industriji i bankarstvu;
 • razvoj vještina (npr vještine u dizajnu, istraživanju, analizi), koje će pripremiti učenike za rad na projektima i da se suoče sa i doprinesu rješavanju problema u industriji i bankarstvu;
 • sudjelovanje u poslovnim konferencijama, sastancima, seminarima i slično, te poslovno opažanje ( shadowing).

Implementacijom ove saradnje koordiniraće Centar za razvoj karijere Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Potpisnici Memoranduma izrazili su posebno zadovoljstvo uspostavljanjem međusobne saradnje i podrške sticanju i širenju znanja, vještina i iskustava.
 

 

Top