Kurtoazna posjeta predsjedniku Vijeća visokog obrazovanja (YÖK)

Predsjednik Upravnog odbora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, rektor prof. Dr. Ahmet Yıldırım i prorektor prof. Dr. Metin Toprak bili su u kurtoaznoj posjeti predsjedniku Vijeća visokog obrazovanja (YÖK) prof. Dr. Yekta Saraç.

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım obavijestio je gospodina Saraça, koji je dočekao delegaciju u svojoj kancelariji, o budućim projektima univerziteta; takođe se zahvalio na podršci i interesovanju za univerzitet. Na sastanku na kojem su razmatrane teme vezane za IUS i buduće planove, razmatrana je i mogućnost zajedničkih programa i zajedničke ili dvostruke diplome. U tom kontekstu rečeno je da je prvi korak preduzet potpisivanjem protokola o saradnji sa Univerzitetom za zdravstvene nauke u Istanbulu.

Predsjednik Vijeća za Visoko obrazovanje (YÖK) prof. Dr. Yekta Saraç je naglasio da mu je drago što se sastao sa rektorom i njegovom delegacijom i naglasio doprinos IUS studenata koji dolaze iz 56 različitih zemalja na dinamiku Bosne i Hercegovine. Pored toga, rekao je da prati događaje u kojima učestvuje univerzitet. Delegacija univerziteta napustila je kancelariju g. Saraça nakon što mu je uručila poklone i  poželjela najbolje želje.

 

Top