IUSLife organizirao radionicu za srednjoškolce u Mostaru

U subotu, 28. januara 2017, IUSLife je organizirao radionicu za 28 učenika tri srednje škole u Mostaru.

Domaćin radionice bio je Kulturni centar Kralj Fahd u Mostaru, a održao ju je jedan od od instruktora Škole engleskog jezika, Elmedin Zubović, MA. Tema radionice su bile tehnike pripeme za standardizirane, međunarodno priznate ispite iz engleskog jezika kao što su TOEFL i IELTS, a fokus je bio najviše na vještinama čitanja i slušanja.

Tokom radionice, studenti su imali priliku upoznati se sa različitim vrstama pitanja koje se koriste u procjeni ovih vještina i da urade primjer ispita na kraju radionice. Slična radionica, koja bi uključivala veći broj učesnika i koja bi se fokusirala na vještine pisanja i govora, planirana je za proljeće 2017 godine za istu ciljnu grupu.

Top