IUS učestvovao u akciji masovnog pošumljavanja Kantona Sarajevo

trees

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je ponosan na učešće u akciji masovnog pošumljavanja Kantona Sarajevo. Kao društveno odgovorna institucija koja podržava implementaciju UN Ciljeva održivog razvoja (SDG) tokom Sedmice održivog razvoja 2022, IUS je pozvao svoje osoblje i studente da daju svoj doprinos incijativi Vlade Kantona Sarajeva za sadnju 500.000 stabala u ekološki ranjivim područijima.

U saradnji sa JKP „Sarajevo-šume“, nekoliko uposlenika IUS-a je u četvrtak, 13. oktobra otišlo na planinu Igman kako bi posadili mladice koje su osigurale „Sarajevo-šume“. Uposlenici JKP „Sarajevo-šume“ su osoblju IUS-a dali smjernice i pokazali im način sadnje i najbolje lokacije za sadnju, te ponosno možemo reći da je tokom dvosatnog boravka osoblje IUS-a zasadilo više od 100 sadnica smrče.

Ovo je kontinuirana akcija povezana sa vremenskim uslovima i IUS poziva svoje studente i uposlenike da prepoznaju važnost ove akcije i aktvnije se uključe u ostvarivanje ovog cilja sadnje pola miliona stabala kako bi se zaštitio okoliš i stvorili uslovi za bolju i zdraviju budućnost.

Share