IUS u akciji sprovođenja Ciljeva održivog razvoja (SDG)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), kao univerzitet - lider - u oblasti održivog razvoja i kao društveno odgovorna institucija koja kroz primjenu SDG-ja želi da doprinese pozitivnim promjenama u društvu, započeo je jednu novu stratešku kampanju "IUS in SDG Action". Jedna od etapa ove kampanje je i konkretizacija planova iz oblasti reciklaže, a sve u cilju podizanja svijesti o zaštiti čovjekove okoline.

S tim u vezi, u petak, 28.maja, 2021. godine, IUS je potpisao ugovor sa bh. kompanijom za reciklažu Aida-Commerce d.o.o. sa ciljem započinjanja zajedničke aktivnosti recikliranja otpada na kampusu univerziteta. Potpisivanje ovog partnerskog ugovora je pečat svih dosadašnjih SDG aktivnosti na IUS-u, te otvaranje ka novim horizontima za implementaciju akcije IUS GREEN CAMPUS.

U okviru akcije reciklaže, uspostavljena je nova politika recikliranja plastičnih boca i aluminijumskih limenki (sode) na IUS-u. Na svakom spratu zgrade A Univerziteta, postavljene su posebne kante za odlaganje takvih boca i limenki. Osoblje je odgovorno za odlaganje boca i limenki u prave kante, koje su jasno označene različitim bojama. Također, IUS potiče svo osoblje koje želi odložiti takve predmete iz svojih domova na ekološki odgovoran način, da koriste kante na IUS-u. Jedna od narednih etapa biće i instaliranje kutija za papir i posebne prostorije, gdje će svi moći odložiti svoj papir za reciklažu.

Željeli bismo da istaknemo da su se u posljednih godinu dana brojne aktivnosti odradile u implementaciji SDG ciljeva na IUS-u: počevši od rangiranja IUS-a na svjetskim rang listama univerziteta u implementaciji SDG-ja, uključenja u nekoliko međunarodnih istraživačkih mreža održivog razvoja, preko osnivanja SDG grupe volontera, sastavljene od studenata i uposlenika, uvođenju ciljanih predmeta iz održivog razvoja u nastavni plan i program IUS-a, edukacije zaposlenika, promociju održivog razvoja na službenom web sajtu i društvenim mrežama, pa do najnovijeg uključivanja SDG-ja u strateška partnerstva i dokumente. Za više informacija o SDG aktivnostima sprevedenim na IUS-u, možete pogledati na ovom linku.

I na kraju, IUS poziva sve zaintresovane studente, akademsko i administrativno osoblje, koji žele da doprinesu akciji recikliranja da se uključe u kampanju, i svojim ličnim primjerom doprinesu zaštiti čovjekove okoline. Svi kreativni prijedlozi su dobrodošli.

Top