IUS studenti posjetili UNDP
 

IUS studenti posjetili UNDP

U utorak, 24. marta 2015. godine, studenti sa predmeta Globalna pitanja u okolišu, na programu Međunarodnih odnosa i diplomatije, sa Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA), su posjetili predstavnički ured Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Sarajevu sa višim asistentom Nerkezom Opačinom. Cilj posjete bio je upoznavanje studenata o značaju i misiji UNDP ureda u Bosni i Hercegovini. Posjetu je koordinirao i organizirao Hamza Preljević, apsolvent na 4. godini odsjeka Međunarodnih odnosa i diplomatije. 

Kroz prezentaciju, rezidentnog koordinatora Ureda pri UN-u, Yurija Afanasieva, studenti su dobili priliku da se upoznaju sa sistemom rada UNDP-a, njegovoj funkciji i zadacima, kao i aktivnostima UNDP-a u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini. Nakon upoznavanja sa općim radom UNDP-a, stručnjaci sa Programa UNDP-a su održali prezentaciju studentima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) o pitanjima okoliša u svijetu i Bosni i Hercegovini. Nakon prezentacije, uslijedila je diskusija tokom koje su studenti postavljali različita i vrlo zanimljiva pitanja. Pri završetku posjete, studenti i viši asistent Opačin su predstavnike UNDP-a pozvali da posjete IUS u budućnosti i održe predavanja o različitim temama koje se odnose na rad UNDP-a.

Top