IUS potpisnik ugovora za sufinansiranje sa MONKS-om

Agreement signing

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo upriličilo je potpisivanje ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu. Ugovore su potpisali resorni ministar Pavle Krstić i predstavnici projekata i programa za koje su odobrena sredstava iz budžeta, po osnovu javnog poziva koji je bio raspisan. Predstavnici Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) koji su prisustvovali potpisivanju su rektor, prof. dr. Ahmet Yıldırım, van. prof. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić, van. prof. dr. Emil Knezović, van. prof. dr. Benjamin Duraković, prof. dr. Muhamed Hadžiabdić, doc. dr. Šejma Aydin i van. prof. dr. Almasa Mulalić.

Ovogodišnji Budžet izdvaja rekordan iznos sredstava za naučnoistraživačku djelatnost, u iznosu od 4.250.000 KM koji će se rasporediti na ukupno 452 projekta, a u skladu s principima Vlade KS, budžetska sredstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije će se kontinuirano povećavati.

Biće sufinansirani projekti i programi koji su od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, te uvođenje programa/modula/cikličnih i necikličnih programa na stranim jezicima/digitalni portali, inovativni materijali koji promovišu dostignuća BiH u nauci i umjetnosti.

Sufinanasiranjem su, između ostalog, obuhvaćeni i troškovi objavljivanja naučnih članaka, program jačanja kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove, potom izdavanja knjiga/monografija, učešća na konferencijama, izdavanja i indeksiranja časopisa, organizacije konferencija, itd.

Izvor: https://mon.ks.gov.ba/node/98407

 

Share