IUS organizovao zajedničku Erasmus+ međunarodnu sedmicu razmjene osoblja sa Univerzitetom u Cadizu

Staff Week

Zajednička Erasmus+ međunarodna sedmica razmjene osoblja između Univerziteta u Cadizu (UCA), Španija i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) je održana od 24-26. aprila 2023. godine na kampusu IUS-a. Ured za međunarodnu saradnju (IRO) IUS-a je organizovanjem ovog događaja okupio oko 50 učesnika sa ova dva univerziteta.

Intenzivni program je otvorila prorektorica za međunarodnu saradnju i istraživanje, van. prof. dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić pozdravnim govorom u kojem je dolazećem osoblju poželjela toplu dobrodošlicu i pozdravila organizaciju jednog takvog događaja na IUS-u. Osoblje IRO-a je upoznalo goste sa organizacijom i sadržajima IUS-a kroz obilazak Kampusa nakon kojeg je uslijedio obilazak Sarajeva autobusom.

Koordinatori za mobilnost, promociju i upis su predstavili program „Colleague to Colleague“ koji je bio u fokusu drugog dana: osoblje relevantnih akademskih ili administrativnih jedinica sa IUS-a i UCA se okupilo kako bi se bolje upoznali, podijelili stečena znanja, iskustva i najbolje prakse, te razgovarali o budućim aktivnostima i potencijalnim zajedničkim projektima.

Treći dan Sedmice razmjene osoblja je započeo kratkom posjetom ambasadorice Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini, Njenom ekselencijom Maria Teresom Lizarazu Perinat. Ambasadorica se zahvalila na pozivu da se obrati svojim sunarodnjacima tokom Erasmus+ međunarodne sedmice razmjene osoblja i izrazila nadu da će ova razmjena uspostaviti nove načine saradnje između IUS-a i Ambasade Kraljevine Španije u BiH.

Nakon govora ambasadorice, direktor Sekreterijata za međunarodnu saradnju i umrežavanje, gospodin Javier Izguierdo Anton je održao prezentaciju o Erasmus+ međunarodnim projektima koje je implementirao Odjel za međunarodne projekte Univerziteta u Cadizu. Prezentacija je naglasila dobre prakse i ideje, te podstakla razgovor o temama vezanim za upravljanje međunarodnim projektima, jačanje trenutnih partnerstava među univerzitetima i uspostavljanje novih kontakata.

Share