IUS Life na sastanku projekta CANDI u Valenciji

CANDI Project

Početkom oktobra je održan naš drugi transnacionalni sastanak za projekt CANDI u Valenciji. Bila je to izvrsna prilika da se ponovo susretnemo s timom CANDI projekta i zajedno isplaniramo sljedeće korake.

Tokom sastanka smo upoznali naše buduće CANDI trenere koji su učestvovali u prvom dijelu obuke kako bi naučili o CANDI pristupu i provjerili CANDI platformu za kombinovano učenje.

Ovo je pregled ključnih tačaka koje su obrađene tokom našeg transnacionalnog sastanka:

  • Status projekta i ažuriranja partnera: Sastanak je započeo ažuriranjem informacija o napretku naših partnera, tako da su svi u toku sa aktivnostima;
  • Vremenski okvir projekta i isporučevina: Pregledani u vremenski okvir projekta, ključne isporučevine i plan uspjeha;
  • Ažuriranje registra rizika: Registar rizika je procijenjen i ažuriran kako bis se pripremili za moguće izazove;
  • Prezentacija nastavnog plana i platforme: Predstavljen je trenutni status nastavnog plana i digitalne platforme, očekuju se povratne informacije;
  • Poboljšanja platforme: Funkcionalnosti platforme i poboljšanja su zajednički obrađeni;
  • Priprema za obuku trenera: Završeni su planiranje i logistika za naše sesije obuke trenera;
  • Strategija diseminacije: Ažurirana je strategija uspješne komunikacije postignuća projekta;
  • Osiguranje kvalitete i evaluacija: Razgovarano je o kvaliteti projekta i procjeni performansi;
  • Završne pripreme za obuku trenera: Ažurirane su završne pripreme za buduće sesije obuke trenera.

Ovaj sastanak jača našu predanost dijeljenju znanja o digitalnim vještinama iz Njemačke i Španije u Albaniju i Bosnu i Hercegovinu.

Posebno se želimo zahvaliti domaćinu, Mediterraneo International Centru, na srdačnom dočeku i organizaciji ovakvog sjajnog događaja za mnogo ljudi. Također bismo željeli zahvaliti svim učesnicima i partnerima: AFBB Dresden, Njemačka, Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson, JU High School Center Hadžići, FHD - Fachhochschule Dresden, AlbanianSkills, Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica službena stranica, Shkolla Profesionale Teknike Korçë, "Karl Gega" škola.

Posebno se želimo zahvaliti domaćinu Mediterraneo International Center na srdačnom dočeku i organizaciji ovakvog sjajnog događaja za mnogo ljudi. Također bismo željeli zahvaliti svim učesnicima i partnerima: AFBB Dresden, Njemačka, Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson, Srednjoškolski centar Hadžići, FHD - Fachhochschule Dresden,  AlbanianSkills, Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica službena stranica, Shkolla Profesionale Teknike Korçë, "Karl Gega" škola.

IUS Life - Centar za cjeloživotno učenje

 

Share