IUS i Yildiz tehnološki univerzitet dobili Mevlana istraživačku stipendiju

Čestitamo profesorima IUS-a za dobijanje podrške u vidu granta za svoj istraživački projekat od strane Ministarstva prosvjete u Turskoj. Dr. Muhidin Mulalić, dr. Nudžejma Obralić i dr. Almasa Mulalić, te dr. Ali Caksu sa Yildiz tehnološkog univerziteta, su članovi tima istraživačkog projekta.

Donacija za istraživanje dodijeljena je da istraži pitanja, izazove i implikacije migracionih procesa, posebno onih Bošnjaka koji žive u ruralnim područjima Burse. Studija će opisati proces migracija, izazova i prepreka sa kojima se susreću imigranti i izbjeglice dok dolaze u novu zemlju. Projekat će doprinijeti kreiranju migracione politike za imigrante koji dolaze iz trenutno razorenih područja. Studija će biti značajna za integriranje trenutnih migranata, obrasce, motive i situacije.

Opšti cilj projekta je promovisanje i jačanje saradnje visokoškolskih ustanova, u ovom slučaju između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Yildiz tehnološkog univerziteta, u skladu s ciljem poboljšanja kvaliteta procesa internacionalizacije sistema visokog obrazovanja.

Članovi tima istraživačkog projekta planiraju da razvijaju promotivne materijale za migracije, organizuju jednodnevni seminar, objave uredjenu knjigu i članak u časopisu.

Proces projekta Mevlana koordinisali su Ured za međunarodnu saradnju IUS-a i Ured za međunarodnu saradnju Yildiz tehnološkog univerziteta.

Top