Istraživačko putovanje na Harran Univerzitet

Viši asistent Jasmin Šutković i njegov naučni saradnik Petar (Ammar) Glamočija, posjetili su Harran Univerzitet (Şanlıurfa- Turska) u svrhu istraživanja vezanih za projekat finansiran od strane UNDP-a pod nazivom “Genetička karakterizacija i vrednovanje autohtonih sorta paprike i luka iz Hercegovine”. Ovaj projekat je zajednički projekat sa Poljoprivrednim fakultetom u Sarajevu. Posjeta je održana u periodu od 14. do 19. marta, a potrebni laboratorijski rad je obavljen u laboratoriju za zaštitu biljaka, kojim upravlja profesor Murat Dikilitaş. Predstavnici Univerziteta prorektor, Prof. Dr. Şerafettin Çelik i dekan Poljoprivrednog fakulteta, Prof. Dr. Salih Aydemir su pozdravili našu istraživačku posjetu i obezbijedili puni smještaj i postrojenja kako bi završili planirane istraživačke zadatke. Haran Univerzitet je prestižni univerzitet sa 9 fakulteta, dva koleđa i deset stručnih škola. Internacionalni Univerzitet u Sarajevu i Centar za istraživanje i razvoj kroz ovaj početni vid kooperacije je saglasan da ohrabruje i promovira buduće zajedničke istraživačke aktivnosti između fakulteta i razvojnih centara ove dvije institucije.

Top