Ismail Šehić održao predavanje o Erasmus+ programu

Obzirom na veliko interesovanje studenata za programe razmjene, Ured za međunarodnu saradnju (IRO) je organizirao predavanje na kojem su studenti i akademsko osoblje mogli saznati više o novim konkursima za razmjenu.  Predavanje je održano 24. decembra 2015. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) a gost predavač je bio Ismail Šehić, lider koordinacijskog tima europskih programa za mlade, koji je također student Univerziteta u Sarajevu i aktivista Erasmus+ programa i treninga. Ismail Šehić je zajedno sa asistenticom IRO-a, Eminom Bašić,  predstavio 4 nova projekta Erasmus Mundusa, u okviru kojih postoji mogućnost razmjene na 32 univerziteta iz 12 zemalja članica EU.

Ismail Šehić je tokom proteklih par godina učestvovao na više od 50 projekata, treninga i razmjena u okviru Erasmus+ programa, te je upravo ta iskustva i podjelio sa prisutnima.  Predavači su uspjeli da studentima i akademskom osoblju detaljno objasne proces prijavljivanja na Erasmus Mundus razmjenu. Najčešće predrasude koje studenti imaju o razmjenama su: “To nije za mene, studij vani je teži nego ovdje“,“To previše košta, vjerojatno neću dobiti stipendiju“ i “Izgubit ću stipendiju koju sad dobivam“. Upravo ove predrasude su opovrgnute tokom prezentacije. Studenti su sa velikim interesovanjem slušali predavanje i dobili odgovor na sva postavljena pitanja.

Top