alumni, interview, Architecture, human rights, Engineering, youth
 

Intervjui sa alumnistima IUS-a: Senad Alibegović

Senad Alibegović je odlučni aktivista i utjecajni mladi lider, sa skoro deset godina iskustva u društvenom angažmanu. Ima diplome Magistar - Diplomirani inžinjer arhitekture koju je stekao na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, i Magistra politologije, smjera evropske integracije koju je stekao na Univerzitetu u Sarajevu. Glavna interesovanja su mu ljudska prava, sa posebnim naglaskom na osobe sa invaliditetom, dizajn koji odgovara ljudima sa invaliditetom i okruženje bez prepreka, kao i društveni aktivizam i liderstvo mladih.

Godine 2014. njegov projekat koji se fokusirao na dizajn škola za inkluzivno obrazovanje osoba sa invaliditetom je proglašen za najbolji diplomski rad u BiH.

Kao dijelom njegovog velikog praktičnog iskustva u radu u organizacijama za građansko društvo, učestvovao je, koordinirao i implementirao veliki broj projekata, predstavljao BiH kao ambasador mladih. U 2014. godini postao je stipedista organzicije Humanost u akciji, za područje ljudskih prava, dok je 2015. bio jedan od deset praktikanata prestižnog programa Pat Cox u Evropskom parlamentu u Briselu.

U skorije vrijeme, radio je u velikom broju lokalnih, domaćih i međunarodnih organizacija, kao što su: Youth Pulse, ONAuBiH, Fondacija Konrad Adenauer, Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Helsinski odbor za ljudska prava i demokratiju, Humanost u akciji, Fondacija 787, UNDP, UNFPA i evropski forum Alpbach, u kojima se pozicionirao kao snažni glas BH omladine.

U 2017. godini kao jedan od mladih lidera iz BiH koji obećavaju, dobio je stipendiju Chevening od strane britanske vlade.

Trenutno radi kao direktor prodaje i marketinga u centru za inovacije Networks INT, i kao generalni direktor prvog regionalnog foruma inovacija Sarajevo Unlimited.

1. Po čemu je obrazavnje na IUS-u specifično i kako je ono utjecalo na tvoju karijeru?

Svakodnevna međukulturalna komunikacija i jako raznoliko okruženje na IUS bili su ključni za razvoj širokog spektra vještina i kompetencija, i naučili su me interakciji sa ljudima iz različitih okruženja. Naravno, to što sam naučio tečno govoriti još jedan strani jezik je povećalo moje mogućnosti za zaposlenje. Širok je dijapazon mogućnosti za zaposlenje – čini se kao da se svaka industrija internacionalizira do tačke gdje je potrebno imati bilingualne i trilingualne ljude na platnom spisku.

2. Da li si učestvovao u studentskoj razmjeni?

Moja razmjena i studentska praksa na IUS-u išli preko Studentskog Centra IUS-a i organizacije IAESTE LC Sarajevo, kao i mnogih drugih nevladinh organizacija čiji sam bio član. Bilo je obavezno obaviti dvije studentske prakse kao dio  kurikuluma na IUS-u, tako da sam ja prvu praksu obavio u firmi Buiro Projektow Jerzy Lutomski, u gradu Łódź u Poljskoj, a drugu u službi za izgradnju Metropolitanske općine Istanbul (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) u Turskoj.

Ovo iskustvo mi je pomoglo na dva načina: pružilo mi je ključna znanja o tome kako primjeniti srečena znanja i vještine, te da steknem neophodno radno iskustvo i dobre preporuke koje su mi pomogle na zahtjevnom tržištu rada u Bosni i Hercegovini.

 3. Da li ti je studiranje na IUS-u pomoglo u smislu umrežavanja?

Imati jaku mrežu poslovnih kontakata može jako pomoći vašoj karijerti. Preko 80% ljudi u potrazi za poslom kaže da im je mreža poznanstava pomogla u potrazi za poslom; dakle, umrežavanje i kontakti mogu pomoći više nego oglasi. Studentski klubovi IUS-a i Studentski centar su pozivali neke od najopoznatijih direktora, govornika, motivatora, eksperata i profesionalaca. Dakle, šanse da upoznate potencijalnog poslodavca u hodnicima IUS-a veće su nego na bilo kom drugom mjestu u Bosni i Hercegovini.

 4. Da li si učestvovao u vannastavnim aktivnostima? 

Ono što sam najviše volio kod činjenice da sam student IUS-a bile su mogućnosti za provođenje svih vrsta vannastavnih aktivnosti i učešće u širokom dijapazonu već postojećih platform i studentskih klubova. Cjelokupno okruženje za rad studenata me je inspirisao da osnujem  Kongres studenata arhitekture 2010. godine (ASA IUS) i da studenatima ponudim klub koji je bio glavno tijelo za organizaciju i sprovođenje aktivnosti i projekata studenata arhitekture.

 5. Šta bi poručito sadašnjim i budućim studentima IUS-a? 

Vaša budućnost je vaš izbor; tako da je jedan od najvažnijih koraka odabir fakulteta koji će oblikovati vaše znanje. Najbolje okruženje je ono koje vam pruža najbolje eksperte i mentore, svjetski poznate profesore visokog stepena stručnosti, savremenu infrastrukturu, mogućnost korištenja novih tehnologija i inspirativno osoblje, što su upravo razlozi zbog kojih je IUS vodeća institucija visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Top